Nytt!

Varukorgen

0

Villkor för företagskund

 

Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering vid inköp från Batterioutlet.se,Mobildelsoutlet.se och Dosee.se.
Företaget Dosee KB 969688-5798 driver och äger webbutikerna, nämt nedan Dosee.

Vem som kan bli företagskund
Alla företag, organisationer, föreningar och offentliga förvaltningar (kommuner, statliga myndigheter osv) kan ansöka om att bli företagskund hos oss. Det som krävs är ett organisationsnummer, och för föreningar och stiftelser kan krävas årsredovisning och ett dokument (registreringsbevis, protokoll) där firmatecknare framgår.

Den som ansöker om faktura eller handlar mot faktura i ett företags eller en organisations namn ska vara behörig för detta i det företag eller den organisation som personen representerar.

Önskar du bli återförsäljare kontakta oss gärna för eventuella avtalspriser.

Sedvanlig kreditprövning görs.

Inköp
Godkända Företagskunder loggar enkelt in på vår webbutik och får ta del av rabatterade priser och fakturabetalning. Återförsäljare med avtalspriser kommer efter inlogg ha avtalade priser i webbutiken.

Betalning
Gjorda inköp faktureras till företaget 30 dagar netto, där betalningen skall vara Dosee tillhanda senast på förfallodagen. Om betalning inte inkommit i rätt tid debiteras en kravavgift om f n 50 kr. Dessutom debiteras dröjsmålsränta på förfallet belopp med 2% per månad.Hela krediten kan också sägas upp för omedelbar betalning. Eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt lag.

Överlåtelse och pantsättning av fordran 
Dosee förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Dosee har rätt att överlåta eller pantsätta fordran.

Äganderättsförbehåll 
Äganderätten till sålda varor förbehålls Dosee till dess att kunden till fullo betalat för varorna. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare försålda varor innan full betalning erlagts. Dosee förbehåller sig rätten att återta varorna om kunden inte iakttar villkoren.

Behandling av kunduppgifter
Dosee är ansvarigt för behandlingen av de kunduppgifter som lämnas in till Dosee. Kunduppgifterna kommer att användas för att administrera köp och fakturering, samt i marknadsföringssyfte. Genom att acceptera villkoren samtycker kunden till denna behandling av kunduppgifter.

Uppsägning och ändrad kreditlimit 
Ömsesidig uppsägningstid är 30 dagar. Avtalet kan också sägas upp av Dosee om det framkommer uppgifter som skulle kunna innebära att kunden vid förnyad kreditprövning ej skulle få sin kredit/fakturalimit beviljad. Dosee äger också rätten att ändra beviljad köpgräns.

 

  • Fraktkostnad
  • Kvalitet
  • Klarna